Pagina's

11 mrt. 2015

How to: Fix Broken Nail With Nailglue And A Teabag

Although I do enjoy my job at the supermarket, it is absolutely killing for my nails. Barely any workday goes by without my nails end up either breaking or splitting. No surprise that last friday my middle finger lost a bit of it's length, *sigh*. I was on my way to make arrangements for a funeral with all my closest friends and family when I remembered a nifty little trick I read about online some time ago. A simple DIY project where you can fix your nail with nothing more than a teabag and some nail glue. Will it work?!

Hoewel ik mijn baantje bij de supermarkt oprecht erg leuk vind, is het echt moordend voor mijn nagels. Geen werkdag gaat voorbij zonder dat mijn nagels breken of splijten. Ik was dan ook niet erg verbaasd toen de nagel van mijn middelvinger afgelopen vrijdag een kopje kleiner werd gemaakt. Ik stond op het punt een begrafenis te regelen voor mijn arme vinger toen ik een trucje herinnerde die ik online had gezien, waarbij je je nagel kon fixen met niets meer dan wat nagellijm en een theezakje. Zal het werken?!


My poor middlefinger!


What you need/wat je nodig hebt:
- A teabag, you can throw the tea itself away/een theezakje, waarvan je de inhoud weggooit
- Nailglue/nagellijm (I used: Essence nail glue.)
- Scissors/een schaar

That's it! The trick itself is very simple.
1. First, you cut out a piece of the teabag, about the same size as the tear in your nail.
2. Then you apply some nailglue, also just on the tear of the nail.
3. Quickly, before it dries, you put on the piece of teabag.
4. File/cut away the excess of paper.
5. Repeat if extra strength is needed.

Dat is alles! Het trucje zelf is erg simpel.
1. Eerst knip je een stukje uit het theezakje, ter grootte van de scheur in je nagel. 
2. Dan dep je wat nagellijm, wederom op de scheur van de nagel.
3. Voordat de lijm droogt plaats je het stukje theezakje op de scheur.
4. Vijl/knip het overbodige papier weg.
5. Herhaal als je wat meer sterkte wilt!

So, here is how it went for me. Dit is hoe het voor mij uitgepakt heeft.

Glue to the rescue
Nail glued, paper applied.
Access paper cut away
How it looks with nail polish on top! You only see a little bump. This is Rimmel's Total Eclipse (discontinued)
So, does it work? Yes and no. It is a really nice temporary solution, but when I went to work again 3 days later, the whole glue-paper mess popped off. I used multiple layers with some glue pon top, so maybe it was too 'thick'? When I applied it again (2 layers) it broke off my nail again. Just know: it won't last you forever, but it is a good and cheap solution! So I will continue to use this method, though.

Dus, werkt het? Ja en nee. Het is een erg fijne tijdelijke oplossing, maar toen ik 3 dagen later weer ging werken, sprong de papier-lijm brei eraf. Ik had meerdere laagjes aangebracht met nog wat lijm erop, dus misschien was het simpelweg te dik? Toen ik het gister weer aanbracht (2 laagjes) brak het wederom of. Oftewel: het blijft niet voor eeuwig zitten, maar het is een fijne en goedkope oplossing! Ik zal het voortaan blijven gebruiken.


What do you do when your nail breaks? Let me know!