Pagina's

20 mrt. 2015

My *Current* All Time Favourite Music Artists #1

Yes, I admit, the title is a smidgen paradoxal. But before you understand the title, you have to understand that I have a big hierarchy-structure going on in what artists I like. You see, there are the 'okay'-artists that I rarely listen to, the 'these are pretty good'-artists that I listen to when I'm in a certain mood, the 'HECK YEAH'-artists I always listen to, no matter what mood I'm in, and lastly, the 'YAAAAASSSS'-artists that I voluntarily search for on my iPod whenever I don't want to listen to anything else. And seeing the fact that I pretty much always put my iPod on shuffle, that is a pretty big deal. Below listed you find some of those artists that never fail to soothe my ears.

Yep, de titel is misschien een pissie paradoxaal. Maar voor je de titel begrijpt, moet je begrijpen dat ik een hele hiërarchische structuur heb van de artiesten die zich op mijn iPod bevinden. Je hebt bijvoorbeeld de 'okay'-artiesten, waar ik nauwelijks naar luister. Daarna komen de 'best wel goed'- artiesten waar ik enkel naar luister als ik in een bepaalde stemming ben, de 'HECK YEAH'-artiesten naar wie ik luister, ongeacht mijn stemming. Als laatste de 'YAAAASSSS'-artiesten die ik vrijwillig (!) op mijn iPod opzoek als ik nergens anders zin in heb. Aangezien mijn iPod verder altijd op shuffle staat, kan dat gelabeld worden als een big deal. Hieronder een lijst van artiesten die mijn oren altijd weten te vleien.


Stromae


Stromae. Oh, Stromae. When in I got his album Racine Carée in november 2013, I was the happiest little chicken in the world. His songs are catchy, but the lyrics are quite deep at times nonetheless. He is quirky and I love his style. I really start to like listening to songs in an other language than English, 'cause it's more adventurous to find out what the lyrics mean. And French is a beautiful language anyway. Did I mention his concerts? Oh. My. Lawd. I went to 2 of his concerts and I had the time of my life. At the first I was 0,5 meters away from the stage. I should stahp talking/typing now because I could go on forever. But definitely give this guy a listen.

Oh, Stromae. Toen ik zijn laaste album eind 2013 voor mijn verjaardag kreeg, was ik het gelukkigste meisje op den aard. Zijn nummers zijn catchy, maar de teksten zijn op z'n tijd nog vrij diep! Hij is een eigenaardig mannetje - zie video - maar ik vind zijn stijl geweldig. Ik vind het erg interessant om naar nummers in een andere taal dan Engels te luisteren omdat het meer een avontuur is om de teksten te begrijpen. Tweemaal heb ik bij zijn concerten mogen zijn - en bij de eerste stond ik een halve meter de grootmeester vandaan! Ik houd er nu over op want ik kan er eeuwig over blijven praten, maar ik kan hem zeker aanraden.

Keaton Henson


This guy is so incredible too, but in an other way. His songs are touching, melancholic, fragile and poetic, but in a refreshing way. He is both a singer and an artist, as he sells his artpieces on his website, which looks super cool too by the way. Definitely take a look there! Recently, he started making classical-inspired music too. He's going to give a concert in Amsterdam in that genre in june - and I'll be there! YEAH! He never performs due to a huge stage fright so that makes it extra special. He really is something special. I've never seen an artist like him before.

Deze man is ook zo bijzonder, maar op een andere manier. Zijn nummers zijn gevoelig, melancholisch en poetisch, zonder cliché te zijn. Hij is zowel een zanger als een kunstenaar aangezien hij zijn kunst via zijn website verkoopt, die er trouwens ook fantastisch uit ziet. Ga vooral kijken! Onlangs heeft meer klassieke invloeden in zijn muziek. Hij houdt met die stijl een concert in Amsterdam - waar ik bij ga zijn! YEAH! En aangezien hij zelden optreedt vanwege zijn ernstige plankenkoorts is dat extra bijzonder. Hij is erg speciaal en ben nog nooit iets soortgelijks tegengekomen.

Milky Chance


I love these guys. Although a lot of their songs sound alike - sometimes I can't tell them apart based on the first seconds - they are SO. DARN. CATCHY! I will admit that my love started at the hit Stolen Dance, but after I bought their album I was completely sold. The song I included is one of their newer songs and I swear this is going to be the hit of the summer. I can't stop listening to it.

Zij zijn ook fantastisch. Hoewel hun nummers erg op elkaar lijken - soms kan ik in de eerste paar seconde ze niet van elkaar onderscheiden - zijn hun nummers ZO. CATCHY! Ik geef toe dat mijn liefde begon bij Stolen Dance maar toen ik hun album eenmaal had gekocht was ik verkocht. Onder het genot van hun muziek heb ik voor mijn eindexamen geleerd, dus heb ik goede herinneringen aan hen. Het bovenstaande nummer is pas uitgekomen en ik zweer dat dit de hit van de zomer wordt. Ik luister er erg vaak naar.

The Smiths


'I said I love the Smiths. "To die by your side is such a heavenly way to die...", I love 'em'. Who recognizes those lines? Yes, I got to know the Smiths through the movie (500) Days of Summer but they are awesome nonetheless. I saw the movie in 2011 and 4 years and 3 albums later I still listen to them which doesn't happen often. Above is one of my favourite songs from them, Still Ill.

'I said I love the Smiths. "To die by your side is such a heavenly way to die...", I love 'em'. Wie herkent die regel? Door de film (500) Days of Summer ken ik de band, maar dat doet niet af aan hun kwaliteit. Ik zag de film in 2011 en 4 jaar en 3 albums later luister ik er nog steeds naar, wat trouwens vrijwel nooit voorkomt. Hierbij het nummer Still Ill, één van mijn favoriete nummers.


Who are you favourite artists?


6 opmerkingen: